Sản phẩm khác

Sản phẩm khác

Ánh Hồng còn cung cấp 1 số sản phẩm nông sản khác để xuất khẩu như: Sen, Hạt điều, Tỏi, Hành khô,...